Informasjonstelefon for rehabilitering

Helseforetakene har etablert en informasjons-telefon for rehabilitering i hele landet.  Ved å ringe grønt nummer 800 300 61 vil du få snakke helsepersonell i den regionen du befinner deg.   Du kommer i kontakt med de koordinerende enhetene i helseregionen og de har god oversiktr over hvilke tilbud som finnes.  Det er også mulig å finne aktuelle tilbud ved å […]

NAKU har lansert Læringsportal

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning (NAKU) har opprettet seksjonen Læringsportal på sitt nettsted. Første opplæringstiltak er Pasientrettighetslovens kapittel 4A. NAKU har fått i oppgave fra Helsedirektoratet å gi kommunene opplæring i Pasientrettighetslovens kapittel 4A i forhold til personer med utviklingshemming. Hovedformålet med opplæringstiltaket i seksjonen Læringsportal, er å styrke kompetansen om samtykkekompetanse, tillitskapende tiltak og hvordan […]