Nordiske boforhold

Det nordiske samarbeidet Nordens Välfärdscenter Välfärdscenter (NVC) har laget et hefte om boforholdene for utviklingshemmede i Norden. Formålet er å vise hvordan utviklingshemmede bor i de nordiske landene og finne ut av forskjeller og likheter. Grunnlaget for arbeidet er FN konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. De som har laget heftet håper undersøkelsen vil bidra […]