Brukermedvirkning i praksis

Ridderne har de siste årene gjennomført ulike opplegg og oppdrag knyttet til brukermedvirkning og selvbestemmelse, både med og uten brukere.  18. januar holdt vi en fagdag i Krødsherad kommune med tema brukermedvirkning i praksis. Vi startet dagen med å sette fokus på deltagernes egen oppfatning av egne viktige verdier og valg i livet.  Vi fortsatte […]

Deltagelse og medbestemmelse for ALLE

I denne filmen fra Statped møter du Herman som viser hvordan man kan legge til rette for mestring og styring i eget liv. Filmen viser hvordan Herman bruker brytere, enkle talemaskiner, Snapchat og verktøyet «Book Creator» i hverdag og hva dette betyr for han og omgivelsene. Dette er en av de bedre eksemplene jeg har sett […]