Lettlest tilsynsrapport

I 2016 gjennomførte Helsetilsynet et landsomfattende tilsyn i 57 kommuner.  Fylkesmennene var ansvarlig for tilsynet og målet var å kartlegge kvaliteten på det kommunale helse- og omsorgstilbudet til voksne med utviklingshemming.  I dette lettleste heftet presenteres de viktigste funnene på en lettfattelig måte.  Det anbefales at brukerne setter seg inn rapporten og diskuterer denne med […]