Plass til alle i speidern!

Norges Speiderforbund har utgitt en nye veileder som heter «Hva kan vi gjøre for Ole og Hanne«. Veilederen gir praktiske råd for hvordan man kan legge til rette for de med ekstra utfordringer eller litt annerledes utfordringer.  Veilederen er godt skrevet og kan gjerne brukes innen for helt andre fritidsaktiviteter, fordi løsningene ofte er de samme. […]