Utviklingshemmede i debattprogram

I januar i år har Empo TV hatt debattprogrammer hvor tre utviklingshemmede og en psykolog har snakket om ulike temaer som det å være annerledes, om kjærlighet samt humor og harselering. Hensikten med debattserien er å gi utviklingshemmede et talerør i saker som angår dem. Ridderne oppfordrer utviklingshemmede og fagpersoner til å se disse sendingene […]