Vernepleierportalen og tilretteleggere

I tillegg til å være daglig og faglig leder i Ridderne, så har Lars Ole i en del år vært tilrettelegger for RGB (Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum kommune). Thomas Owren har fulgt dette arbeidet gjennom flere år og har også bidratt med sin kunnskap og innsikt i arbeidet med å legge tilrette for at […]

Trenger du en brukerforeleser?

Lørdag 09.11.2013 var en gruppe mennesker med nedsatt funksjonsevne samlet i Sandvika i Bærum for å etablere en gruppe med brukerforelesere hvor alle medlemmene har ulike former nedsatt funksjonsevne. Tanken ved å etablere en slik gruppe er å etablere et nettverk med gjensidig støtte og med fokus på lagbygging. Vise at man står sterkere når […]