Foreldre med kognitive vansker

NTNU Samfunnsforskning har gjennomført en studie av familier der en eller begge foreldrene har en utviklingshemming eller andre kognitive vansker. Det var Barne- ungdoms- og familiedirektoratet som tok initiativ til studien og studien ble utført på oppdrag fra dem. Bakgrunnen for oppdraget er at det har vært lite oppmerksomhet og knapt noe forskning om denne […]