Ny veileder om rehabilitering, habilitering , individuell plan og koordinator

Helsedirektoratet har nylig gitt ut en etterlengtet veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator.  Veilederen finnes bare i elektronisk utgave og kan leses på eller lastes ned fra Helsedirektoratet.  Det er fortsatt mange brukere som ikke har fått tilbud om IP eller hvor arbeidet med IP/ansvarsgruppe ikke fungerer etter lovens intensjoner. Et av hovedmålene […]

Ønske om å delta mer

En fersk doktorgradsavhandling om barn deltagelse i fysisk aktivitet, skrevet av Astrid J. Nyquist, gir oss økt kunnskap om betydningen av fysisk aktivtet, hvilke aktiviteter og ikke minst deltagelse i eget liv, for barn med funksjonsnedsettelser.  «Fritid for alle» redaktør Anders Midtsundstad omtalte avhandlingen på nettstedet og i deres nyhetsbrev nr. 5 -2012. Her kan du lese omtalen «Jeg kan delta«og […]