Ny veileder for BPA

På side 22 i siste nummer av «Samfunn for alle» som kom ut i disse dager, omtales det nye rundskrivet fra Helse- og omsorgsdepartementet om BPA-ordningen. Forbundsleder i NFU, Jens Petter Gitlesen uttaler at det er mye bra i rundskrivet. Rundskrivet presiserer at retten til BPA skal knyttes til personen og ikke personens boform. Brukeren skal […]