Ny veileder om rehabilitering, habilitering , individuell plan og koordinator

Helsedirektoratet har nylig gitt ut en etterlengtet veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator.  Veilederen finnes bare i elektronisk utgave og kan leses på eller lastes ned fra Helsedirektoratet.  Det er fortsatt mange brukere som ikke har fått tilbud om IP eller hvor arbeidet med IP/ansvarsgruppe ikke fungerer etter lovens intensjoner. Et av hovedmålene […]