Brukermedvirkning i praksis

Ridderne har de siste årene gjennomført ulike opplegg og oppdrag knyttet til brukermedvirkning og selvbestemmelse, både med og uten brukere.  18. januar holdt vi en fagdag i Krødsherad kommune med tema brukermedvirkning i praksis. Vi startet dagen med å sette fokus på deltagernes egen oppfatning av egne viktige verdier og valg i livet.  Vi fortsatte […]

Lær å bruke iphone og ipad

På denne nettsiden kan du lære å bruke iPhone ved hjelp av film.   Det er også filmer som viser iPhone som en hjelp i hverdagen,  Filmene er først og fremst laget for mennesker med utviklingshemning, men filmene kan også være nyttige for mange andre. Det er laget veilederhefte for de som skal hjelpe andre i å […]