Ledige plasser på kurs i november 2018

Ny frist 31. oktober for å melde seg på kurset som er 16. november i Sandvika, rett utenfor Oslo, med temaet saksbehandling kap. 9. Kurset gjennomføres med en liten gruppe deltakere (5-12)personer for å sikre god dialog og gode prosesser. Vi tar utgangspunkt i Helsedirektoratets nye mal for vedtak og går systematisk gjennom punkt for punkt.  Det […]

Lær å bruke iphone og ipad

På denne nettsiden kan du lære å bruke iPhone ved hjelp av film.   Det er også filmer som viser iPhone som en hjelp i hverdagen,  Filmene er først og fremst laget for mennesker med utviklingshemning, men filmene kan også være nyttige for mange andre. Det er laget veilederhefte for de som skal hjelpe andre i å […]