Fontene forskning på nett

Fantes tidligere bare i papirutgave.  Fontene forskning er et tidsskrift med artikler om aktuell forskning innen sosial- og helsefaglig arbeid.  Tidsskriftet har kommet ut to ganger i året siden det første nummeret i 2008. I tillegg til artikler finnes det også bokomtaler og nytt om forskere på feltet. Nettsiden gjør det nå mye enklere å finne disse artiklene […]