Tilrettelagte instruksjonsfilmer

Karde AS har avsluttet et prosjekt hvor de laget en veileder i å lage gode instrruksjonsfilmer på en enkel måte. Prosjektet «Gode instruksjonsfilmer» ble støttet av Bufdir i programmet “Tilskudd til arbeid med universell utforming”. Karde var prosjekteier og utførte prosjektarbeidet. En ekspertgruppe kom med innspill. Målgruppen for disse filmene var hjelpere til utviklingshemmede og andre […]