Personvern og nettvett for alle

Personvern og nettvett er viktige for alle mennesker, også mennesker med utviklingshemming.  Flere og flere tar i bruk nettet med de mulighetene, men også farene dette medfører.  DuBestemmer.no er et nettsted hvor det er samlet mange ressurser om temaet.  De har samlet mange filmer laget av blant annet elever på forskjellige klassetrinn og disse kan være […]

Idebank med tilpassede arbeidsaktiviteter

Det har kommet en ny nettside om tilpassede arbeidsaktiviteter for funksjonshemmede og den heter TAFF.NO. Nettsiden ble lansert 22.april og er et prosjekt som Sørlandet sykehus, seksjon for voksenhabilitering tok initiativ til og som Helsedirektoratet har gitt økonomisk støtte til. Nettsiden viser produkter med beskrivelser av hvordan tilrettelegge og gjennomføre fram til ferdig produkt, i form av fotografier […]

Lær å bruke iphone og ipad

På denne nettsiden kan du lære å bruke iPhone ved hjelp av film.   Det er også filmer som viser iPhone som en hjelp i hverdagen,  Filmene er først og fremst laget for mennesker med utviklingshemning, men filmene kan også være nyttige for mange andre. Det er laget veilederhefte for de som skal hjelpe andre i å […]

«Kom og se – så godt»

Prosjektet «Kom og se – så godt!» er nå ferdig og sluttproduktene har blitt en rekke filmer som er lagt ut på YouTube til fri benyttelse. Filmene viser blant annet oppskrifter fra kokeboken «Så godt!», noen flere oppskrifter og en del praktiske tips. Det finnes også en egen film som viser deg hvordan nettstedet skal brukes. Ridderne […]

Fortsatt plasser på Fagskolen om aldring og helse

Er et studietilbud for helsefagarbeidere/ omsorgsarbeidere/ hjelpepleiere som gir tjenester til mennesker med utviklingshemming. Studiet strekker seg over to år, med ukesamlinger og læring på nett, samt praksis – mulig på egen arbeidsplass hvis du jobber i en 50% stilling eller mer. Deltidsutdanningen over 2 år, tilsvarende 1 år på fulltid og gir 60 fagskolepoeng og graden Vocational […]