Fortsatt plasser på Fagskolen om aldring og helse

Er et studietilbud for helsefagarbeidere/ omsorgsarbeidere/ hjelpepleiere som gir tjenester til mennesker med utviklingshemming. Studiet strekker seg over to år, med ukesamlinger og læring på nett, samt praksis – mulig på egen arbeidsplass hvis du jobber i en 50% stilling eller mer. Deltidsutdanningen over 2 år, tilsvarende 1 år på fulltid og gir 60 fagskolepoeng og graden Vocational […]