Quiz om utviklingshemmedes rettigheter

«Kjenn dine rettigheter» er en quiz som er utviklet av Karde AS i samarbeid med NAKU og NFU. Målet med prosjektet var å øke bevisstheten om rettigheter og støtteordninger for personer med utviklingshemning. EmpoTV har laget en reportasje om rettighets-quizzen. Målgruppen er personer med utviklingshemning og deres hjelpere. Quizen tar for seg følgende temaer: Bolig, skole, jobb, […]