Fungerer det?

Senter for omsorgsforskning har på oppdrag fra Helsedirektoratet utgitt en rapport om hverdagsrehabilitering. Det er for første gang foretatt en undersøkelse om hverdagsrehabilitering er en rehabiliteringsform som egner seg for personer med utviklingshemming. Rapporten konkluderer med at hverdagsrehabilitering er nyttig for utviklingshemmede. Det er rapportert forbedring i utførelse av- og tilfredshet med daglige aktiviteter og […]