På lik linje

Rettighetsutvalget overleverte 4. oktober NOU 2016:17 «På lik linje» til barne. og likestillingsminister Solveig Horne. Her kan du se video fra pressekonferansen, hvor utvalgets leder Osmund Kvalheim oppsummerer arbeidet med utredningen. Videoen gir en god innføring i hva «På lik linje» handler om og varer i ca. 50 minutter. «På lik linje» inneholder 8 løft […]

Nå kan du fremme innspill til rettighetsutvalget

Rettighetsutvalget ble oppnevnt av Kongen i statsråd den 3. oktober 2014. Utvalget skal analysere og vurdere hvilke endringer som er nødvendige for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming.Utvalget skal særlig se på selvbestemmelse, rettssikkerhet, skole, arbeid, helse og omsorg og bolig. Innenfor disse oppgitte temaer kan du nå komme med innspill […]