Alt om oss, med oss

Utviklingshemmede flere steder i verden er opptatt av selvbestemmelse og dermed retten til å bestemme i eget liv. De som står frem og forteller om sine utfordringer i møte med hjelpeapparatet eller andre kaller seg selv for self-advocates. Direkte oversatt blir det selv-advokat, med andre ord en som kjenner sine rettighter og forteller det til […]