Sosialt entrepenørskap

Sosialt entrepenørskap handler om å starte bedrifter med en sosial profil.  Katinka Greve Leiner, som er direktør i Ferd Sosiale Entreprenører beskriver det slik: En sosial entreprenør er en person som bevisst tar tak i et bestemt samfunnsproblem og etablerer en ny løsning. De drives av det å skape sosiale resultater, og er opptatt av […]