Ledige plasser på kurs i november 2018

Ny frist 31. oktober for å melde seg på kurset som er 16. november i Sandvika, rett utenfor Oslo, med temaet saksbehandling kap. 9. Kurset gjennomføres med en liten gruppe deltakere (5-12)personer for å sikre god dialog og gode prosesser. Vi tar utgangspunkt i Helsedirektoratets nye mal for vedtak og går systematisk gjennom punkt for punkt.  Det […]