Idebank med tilpassede arbeidsaktiviteter

Det har kommet en ny nettside om tilpassede arbeidsaktiviteter for funksjonshemmede og den heter TAFF.NO. Nettsiden ble lansert 22.april og er et prosjekt som Sørlandet sykehus, seksjon for voksenhabilitering tok initiativ til og som Helsedirektoratet har gitt økonomisk støtte til. Nettsiden viser produkter med beskrivelser av hvordan tilrettelegge og gjennomføre fram til ferdig produkt, i form av fotografier […]

Ridderne tilbyr flere tjenester

Video er et meget nyttig verktøy til opplæring, for dokumentasjon eller som informasjon.  Når velferdsteknologien nå får en større utbredelse, blir også bruk av video enklere enn tidligere.  Derfor ønsker Ridderne å tilby videoproduksjon som en ny tjeneste.  Vi har lang erfaring i bruk av video for og med mennesker med utviklingshemming, også fra tiden før Ridderne ble etablert.  De første opptakene […]