Nye veiledere

Fra 1. november 2015 har Helsedirektoratet kommet med nye prioriteringsveiledere, både for habilitering av voksne og for habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten. Veilederne forklarer hva man kan forvente av hjelp fra habiliteringstjenesten, delt inn i ulike tilstander for habilitering, som for eksempel atferdsvansker, demens og psykisk lidelse for å nevne noen.  Veilederne tar også for seg juridiske forhold og […]

Idebank med tilpassede arbeidsaktiviteter

Det har kommet en ny nettside om tilpassede arbeidsaktiviteter for funksjonshemmede og den heter TAFF.NO. Nettsiden ble lansert 22.april og er et prosjekt som Sørlandet sykehus, seksjon for voksenhabilitering tok initiativ til og som Helsedirektoratet har gitt økonomisk støtte til. Nettsiden viser produkter med beskrivelser av hvordan tilrettelegge og gjennomføre fram til ferdig produkt, i form av fotografier […]