Omsorg for døende barn

Barn som har alvorlige livstruende eller livsbegrensende sykdommer utgjør en svært sårbar gruppe med spesielle behov. For å gi disse barna og deres nærmeste best mulig oppfølging har Helsedirektoratet nå utarbeidet en egen retningslinje. Retningslinjene tar for seg mange ulike områder som etikk og jus, erkjennelse, symptomlindring og søsken for å nevne noen.  Dette er […]

Nye veiledere

Fra 1. november 2015 har Helsedirektoratet kommet med nye prioriteringsveiledere, både for habilitering av voksne og for habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten. Veilederne forklarer hva man kan forvente av hjelp fra habiliteringstjenesten, delt inn i ulike tilstander for habilitering, som for eksempel atferdsvansker, demens og psykisk lidelse for å nevne noen.  Veilederne tar også for seg juridiske forhold og […]