Eldre utviklingshemmede sjeldnere på sykehus

Eldre mennesker blir oftere lagt inn på sykehus enn yngre. Imidlertid tyder den første studien i sitt slag i Norge på at dette ikke gjelder for eldre personer med utviklingshemning. –Vi undret oss hvorfor vi fant så få sykehusinnleggelser blant eldre personer med utviklingshemning, sier fagkonsulent Stine Skorpen i UA. Det kan være at det […]

Smarte helsetjenester i trygge boliger

Standard Norge har laget en rapport om veldferdsteknologi og boliger på oppdrag fra Husbanken.  Rapporten er på 114 sider og bygger på en kartlegging og vurdering av ulike teknologiske løsninger på området.  Det er også foretatt en spørreundersøkelse blandt folk som jobber aktuell velferdsteknologi.  Rapporten tar også opp spørsmålet om standarder på området.  Rapporten kan lastes ned […]