Ledige plasser på kurs i november 2018

Ny frist 31. oktober for å melde seg på kurset som er 16. november i Sandvika, rett utenfor Oslo, med temaet saksbehandling kap. 9. Kurset gjennomføres med en liten gruppe deltakere (5-12)personer for å sikre god dialog og gode prosesser. Vi tar utgangspunkt i Helsedirektoratets nye mal for vedtak og går systematisk gjennom punkt for punkt.  Det […]

Tvang og makt

Etter at det nye veilederen for Kap. 9 kom ut først rett før sommeren og så med en endelig utgave i oktober, har det vært flere saker knyttet til lovverket. NFU har ved flere anledninger stilt spørsmålstegn ved hvor bra lovverket er og om det virker etter sin hensikten.  Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (Ap) har […]