Ny ordbank snart ferdig

Ridderne har jobbet med ordbanken i flere omganger.  Arbeidet startet i 2012 når nærmere 1500 ord som er viktige for at utviklingshemmede i større grad skal kunne kunne forstå og i neste omgang benytte sine rettigheter.  Ordene ble forklart på en lett lest og tilgjengelig måte.  Dette arbeidet resulterte i at Bufdir i oktober 2013 kunne […]

Statsstøtte til ordbank for utviklingshemmede

Ridderne søkte om støtte til å videreutvikle arbeidet med ordbanken og fikk tildelt midler for inneværende år. Her kan du lese hva NFU og FO skriver om ordbanken. Tilskuddet er gitt gjenom Barne- likestillings og inkluderingsdepartementets tilskuddsordning til bedre levekår og livskvalitet for personer med nedsatt funksjonsevne.  Tilskuddsordningen trådte i kraft fra 2013 og administreres av Barne- ungdoms og […]