Psykisk helse hos barn og unge med utviklingshemming

NAKU (Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming) tar opp et viktig tema, nemlig psykisk helse for barn og unge med utviklingshemming. Mange tjenesteytere mangler fagkunnskap på området og det kan derfor ta tid før psykiske lidelser blir oppdaget. Dette gjelder for både barn og voksne. NAKUs kunnskapsbank har mye materiale om dette temaet og vi oppfordrer kommunene til å sette fokus og […]

Utviklingshemning og hverdagsvansker

Er en bok som handler om mennesker som lever med intellektuell funksjonsnedsettelse, som utviklingshemning og autisme, møter et utall utfordringer hver dag. I boken presenterer forfatteren faktorer som har innvirkning på psykisk helse. Slike faktorer berører alle mennesker, men er særlig viktige for personer med utviklingshemning som har redusert forståelse for verden og seg selv. […]