Ledige plasser på kurs i november 2018

Ny frist 31. oktober for å melde seg på kurset som er 16. november i Sandvika, rett utenfor Oslo, med temaet saksbehandling kap. 9. Kurset gjennomføres med en liten gruppe deltakere (5-12)personer for å sikre god dialog og gode prosesser. Vi tar utgangspunkt i Helsedirektoratets nye mal for vedtak og går systematisk gjennom punkt for punkt.  Det […]

Lettlest tilsynsrapport

I 2016 gjennomførte Helsetilsynet et landsomfattende tilsyn i 57 kommuner.  Fylkesmennene var ansvarlig for tilsynet og målet var å kartlegge kvaliteten på det kommunale helse- og omsorgstilbudet til voksne med utviklingshemming.  I dette lettleste heftet presenteres de viktigste funnene på en lettfattelig måte.  Det anbefales at brukerne setter seg inn rapporten og diskuterer denne med […]

Velferdsteknologi i praksis

I en boligblokk på Emma Hjorth rett utenfor Sandvika har Bærum kommune innredet en leilighet fullstappet med velferdsteknologi som mennesker med utviklingshemming kan ha glede av.  Stedet kalles Emma MeDLiv og har mestring, deltagelse og livskvalitet i fokus.  Brukerrådet på området Emma Hjorth og Bærum arbeidssenter har bidratt til å gjøre leiligheten til noe helt […]