Film om retten til trosfrihet

Ridderne og ikke minst vår medarbeider Steinar Wangen har bidratt til denne filmen.  Filmen som varer i ca. 12 minutter tar opp temaet: «Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn – alene og i fellesskap med andre».  Den kommunale helse- og omsorgstjenesten i kommunen skal i samarbeide […]

Nye hefter om tro og livssyn

«Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn» er tittelen på et hefte som er gitt ut av samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i samarbeid med Helsedirektoratet.  Heftet handler om at den som mottar helse- og omsorgstjenester også har rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn – alene og i fellesskap med andre. […]