Idebank med tilpassede arbeidsaktiviteter

Det har kommet en ny nettside om tilpassede arbeidsaktiviteter for funksjonshemmede og den heter TAFF.NO. Nettsiden ble lansert 22.april og er et prosjekt som Sørlandet sykehus, seksjon for voksenhabilitering tok initiativ til og som Helsedirektoratet har gitt økonomisk støtte til. Nettsiden viser produkter med beskrivelser av hvordan tilrettelegge og gjennomføre fram til ferdig produkt, i form av fotografier […]

Ridderne tilbyr flere tjenester

Video er et meget nyttig verktøy til opplæring, for dokumentasjon eller som informasjon.  Når velferdsteknologien nå får en større utbredelse, blir også bruk av video enklere enn tidligere.  Derfor ønsker Ridderne å tilby videoproduksjon som en ny tjeneste.  Vi har lang erfaring i bruk av video for og med mennesker med utviklingshemming, også fra tiden før Ridderne ble etablert.  De første opptakene […]

Tilrettelagte instruksjonsfilmer

Karde AS har avsluttet et prosjekt hvor de laget en veileder i å lage gode instrruksjonsfilmer på en enkel måte. Prosjektet «Gode instruksjonsfilmer» ble støttet av Bufdir i programmet “Tilskudd til arbeid med universell utforming”. Karde var prosjekteier og utførte prosjektarbeidet. En ekspertgruppe kom med innspill. Målgruppen for disse filmene var hjelpere til utviklingshemmede og andre […]

«Kom og se – så godt»

Prosjektet «Kom og se – så godt!» er nå ferdig og sluttproduktene har blitt en rekke filmer som er lagt ut på YouTube til fri benyttelse. Filmene viser blant annet oppskrifter fra kokeboken «Så godt!», noen flere oppskrifter og en del praktiske tips. Det finnes også en egen film som viser deg hvordan nettstedet skal brukes. Ridderne […]