Er du opptatt av mestrings- og velferdsteknologi for mennesker med utviklingshemming?

Ridderne har opprettet en gruppe på Facebook for alle som er opptatt av eller ønsker å bli kjent med bruk av mestringsteknologi og velferdsteknologi for mennesker med utviklingshemming. Gruppen heter Mtekforalle og har i løpet av 4 uker fått over 300 medlemmer og ble startet i forbindelse med gjennomføringen av konferansen Mtekforalle i Asker i […]

Stortingsmelding om innføring av CRPD

Stortingsmeldingen som handler om å innføre CRPD i Norge er nå endelig lansert. Den ble fremlagt fredag 04.november. Den finner man her: Meld. sSt. 8, Menneskerettar for personer med utviklingshemming

Nyttig side for “sjelden-kunnskap”

Nasjonal kompetansetjeneste for sjelden diagnoser har laget den fine siden hvor du kan finne “sjelden-kunnskap” om diagnoser som ikke så mange har. For at en diagnose skal kalles sjelden, så må færre enn 1 av 2 000 personer ha diagnosen. På denne siden finner du beskrivelser, videoer og annet læringsmateriell om 142 forskjellige sjeldne diagnoser. […]

Fokus på personer med utviklingshemming/autisme med psykiske lidelse

Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse (NKUP) er etablert for å bygge opp og spre kunnskap og erfaring om utredning og behandling av mennesker med utviklingshemning/autisme og samtidig psykisk lidelse. Det er et stort behov for mer kunnskap på dette viktige området og endelig er det en samlet nasjonal satsing.  På sidene til NKUP finner […]