Ny mal for tvangsvedtak

Helsedirektoratet har nylig utarbeidet en ny mal for vedtak etter kap. 9.  Den nye malen erstatter tidligere førstegangsvedtak, fornyelsesvedtak og dispensasjon fra utdanningskravet.  Det er blant annet gjort endringer i rekkefølgen på noen punkter, for å tydeliggjøre retten til medvirkning og informasjon. Mange har de nå gamle malene lagt inn i EPJ-systemer som Gerica og […]

2 viktige veiledere fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har nylig utgitt en veileder for arbeidet med pårørende og en veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov. Veilederen om pårørende i helse- og omsorgstjenesten setter fokus på betydningen av pårørendeinnvolvering i tjenestetilbudet.  Den tar for seg pårørendes rettigheter, men også deres plikter.  Veilederen beskriver alle grupper med pårørende, ikke minst […]

Fungerer det?

Senter for omsorgsforskning har på oppdrag fra Helsedirektoratet utgitt en rapport om hverdagsrehabilitering. Det er for første gang foretatt en undersøkelse om hverdagsrehabilitering er en rehabiliteringsform som egner seg for personer med utviklingshemming. Rapporten konkluderer med at hverdagsrehabilitering er nyttig for utviklingshemmede. Det er rapportert forbedring i utførelse av- og tilfredshet med daglige aktiviteter og […]

Idebank med tilpassede arbeidsaktiviteter

Det har kommet en ny nettside om tilpassede arbeidsaktiviteter for funksjonshemmede og den heter TAFF.NO. Nettsiden ble lansert 22.april og er et prosjekt som Sørlandet sykehus, seksjon for voksenhabilitering tok initiativ til og som Helsedirektoratet har gitt økonomisk støtte til. Nettsiden viser produkter med beskrivelser av hvordan tilrettelegge og gjennomføre fram til ferdig produkt, i form av fotografier […]