Et viktig nettsted: tilgjengelighet.no

Rogaland fylkeskommune er ett av åtte pilotfylker innen arbeidet med universell utforming. Et av grepene fylkeskommunen gjør for et tilgjengelig Rogaland er å satse på nettportalen www.tilgjengelighet.no Portalen dekker så langt Rogaland og Hordaland og er enkel å bruke.  Den har også en engelsk versjon, med tanke på reiselivet. Portalen har som mål å være […]

Bufdir inviterer til fagmøte 19. september

Mandag 19. september 2016 fra kl. 10.00 til kl. 13.00 inviterer Bufdir til fagmøte og lanserer rapporten «Tjenestetilbudet til familier som har barn med nedsatt funksjonsevne». Rapporten er skrevet av NOVA på oppdrag fra Bufdir, og er basert på en kunnskapsgjennomgang og intervjuer av et utvalg av foreldre om deres erfaringer i møte med tjenesteapparatet. […]

Ordbanken er klar

Ordbanken er nå klar til bruk og du finner den på ordbanken.no.  Målet med ordbanken er at de som trenger å få en enkel forklaring på et ord, enkelt skal finne svar på hva det betyr.  For at ordbanken skal bli et godt verktøy, så må det fylles på med nye ord, og noen ganger […]

Lær å bruke iphone og ipad

På denne nettsiden kan du lære å bruke iPhone ved hjelp av film.   Det er også filmer som viser iPhone som en hjelp i hverdagen,  Filmene er først og fremst laget for mennesker med utviklingshemning, men filmene kan også være nyttige for mange andre. Det er laget veilederhefte for de som skal hjelpe andre i å […]