Nå kan du fremme innspill til rettighetsutvalget

Rettighetsutvalget ble oppnevnt av Kongen i statsråd den 3. oktober 2014. Utvalget skal analysere og vurdere hvilke endringer som er nødvendige for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming.Utvalget skal særlig se på selvbestemmelse, rettssikkerhet, skole, arbeid, helse og omsorg og bolig. Innenfor disse oppgitte temaer kan du nå komme med innspill […]

Utviklingshemmede med i referansegruppen

Regjeringen har satt ned en referansegruppe som skal samarbeide med det offentlige rettighetsutvalget om grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemming. Til denne referansegruppen har man funnet plass til og invitert to utviklingshemmede. Det er Astrid Kvisvik fra Brobyggerligaen (BBL) og Steinar Wangen fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) gjennom Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE). Referansegruppen hadde […]

Utviklingshemmede holdes utenfor alt

Til tross for at statsråd Horne (FRP) den 28.10 i et svar til stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (A) uttalte at mennesker med utviklingshemming skal bli invitert til referansegruppen som skal samarbeide med utvalget som skal komme med forslag som skal bedre levekår og livskvalitet for mennesker med utviklingshemming, er det ikke er funnet plass til […]