Et viktig nettsted: tilgjengelighet.no

Rogaland fylkeskommune er ett av åtte pilotfylker innen arbeidet med universell utforming. Et av grepene fylkeskommunen gjør for et tilgjengelig Rogaland er å satse på nettportalen www.tilgjengelighet.no Portalen dekker så langt Rogaland og Hordaland og er enkel å bruke.  Den har også en engelsk versjon, med tanke på reiselivet. Portalen har som mål å være […]

Ordbanken er klar

Ordbanken er nå klar til bruk og du finner den på ordbanken.no.  Målet med ordbanken er at de som trenger å få en enkel forklaring på et ord, enkelt skal finne svar på hva det betyr.  For at ordbanken skal bli et godt verktøy, så må det fylles på med nye ord, og noen ganger […]

Ny ordbank snart ferdig

Ridderne har jobbet med ordbanken i flere omganger.  Arbeidet startet i 2012 når nærmere 1500 ord som er viktige for at utviklingshemmede i større grad skal kunne kunne forstå og i neste omgang benytte sine rettigheter.  Ordene ble forklart på en lett lest og tilgjengelig måte.  Dette arbeidet resulterte i at Bufdir i oktober 2013 kunne […]