Bufdir inviterer til fagmøte 19. september

Mandag 19. september 2016 fra kl. 10.00 til kl. 13.00 inviterer Bufdir til fagmøte og lanserer rapporten «Tjenestetilbudet til familier som har barn med nedsatt funksjonsevne». Rapporten er skrevet av NOVA på oppdrag fra Bufdir, og er basert på en kunnskapsgjennomgang og intervjuer av et utvalg av foreldre om deres erfaringer i møte med tjenesteapparatet. […]

Omsorg for døende barn

Barn som har alvorlige livstruende eller livsbegrensende sykdommer utgjør en svært sårbar gruppe med spesielle behov. For å gi disse barna og deres nærmeste best mulig oppfølging har Helsedirektoratet nå utarbeidet en egen retningslinje. Retningslinjene tar for seg mange ulike områder som etikk og jus, erkjennelse, symptomlindring og søsken for å nevne noen.  Dette er […]

Psykisk helse hos barn og unge med utviklingshemming

NAKU (Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming) tar opp et viktig tema, nemlig psykisk helse for barn og unge med utviklingshemming. Mange tjenesteytere mangler fagkunnskap på området og det kan derfor ta tid før psykiske lidelser blir oppdaget. Dette gjelder for både barn og voksne. NAKUs kunnskapsbank har mye materiale om dette temaet og vi oppfordrer kommunene til å sette fokus og […]

Foreldre med kognitive vansker

NTNU Samfunnsforskning har gjennomført en studie av familier der en eller begge foreldrene har en utviklingshemming eller andre kognitive vansker. Det var Barne- ungdoms- og familiedirektoratet som tok initiativ til studien og studien ble utført på oppdrag fra dem. Bakgrunnen for oppdraget er at det har vært lite oppmerksomhet og knapt noe forskning om denne […]

Ønske om å delta mer

En fersk doktorgradsavhandling om barn deltagelse i fysisk aktivitet, skrevet av Astrid J. Nyquist, gir oss økt kunnskap om betydningen av fysisk aktivtet, hvilke aktiviteter og ikke minst deltagelse i eget liv, for barn med funksjonsnedsettelser.  «Fritid for alle» redaktør Anders Midtsundstad omtalte avhandlingen på nettstedet og i deres nyhetsbrev nr. 5 -2012. Her kan du lese omtalen «Jeg kan delta«og […]