Lettlest tilsynsrapport

I 2016 gjennomførte Helsetilsynet et landsomfattende tilsyn i 57 kommuner.  Fylkesmennene var ansvarlig for tilsynet og målet var å kartlegge kvaliteten på det kommunale helse- og omsorgstilbudet til voksne med utviklingshemming.  I dette lettleste heftet presenteres de viktigste funnene på en lettfattelig måte.  Det anbefales at brukerne setter seg inn rapporten og diskuterer denne med […]

Ordbanken er klar

Ordbanken er nå klar til bruk og du finner den på ordbanken.no.  Målet med ordbanken er at de som trenger å få en enkel forklaring på et ord, enkelt skal finne svar på hva det betyr.  For at ordbanken skal bli et godt verktøy, så må det fylles på med nye ord, og noen ganger […]

Ny ordbank snart ferdig

Ridderne har jobbet med ordbanken i flere omganger.  Arbeidet startet i 2012 når nærmere 1500 ord som er viktige for at utviklingshemmede i større grad skal kunne kunne forstå og i neste omgang benytte sine rettigheter.  Ordene ble forklart på en lett lest og tilgjengelig måte.  Dette arbeidet resulterte i at Bufdir i oktober 2013 kunne […]

Statsstøtte til ordbank for utviklingshemmede

Ridderne søkte om støtte til å videreutvikle arbeidet med ordbanken og fikk tildelt midler for inneværende år. Her kan du lese hva NFU og FO skriver om ordbanken. Tilskuddet er gitt gjenom Barne- likestillings og inkluderingsdepartementets tilskuddsordning til bedre levekår og livskvalitet for personer med nedsatt funksjonsevne.  Tilskuddsordningen trådte i kraft fra 2013 og administreres av Barne- ungdoms og […]