Ny hjemmeside og ny Ordbank-app

Den teknologiske utviklingen går fort og Ridderne må som andre følge med på hva som skjer. Vi har derfor oppgradert våre hjemmesider og laget en app for Ordbanken.no. Appen for Android ligger klar i og appen for Apple er klar i løpet av et par dager. Litt flere godkjenninger som skal på plass. Vi håper […]

Ta den i bruk!

Ridderne oppfordrer alle til å ta i bruk ordbanken.no.  I de neste fire månedene ønsker vi at antallet brukere av ordbanken dobles for hver måned. Vi ønsker også flere tilbakemeldinger på hva som kan gjøres for at ordbanken skal bli enda bedre og hvilke ord som savnes. Det er dere der ute som vet hvilke ord som trenger en lettlest og forståelig […]

Ordbanken er klar

Ordbanken er nå klar til bruk og du finner den på ordbanken.no.  Målet med ordbanken er at de som trenger å få en enkel forklaring på et ord, enkelt skal finne svar på hva det betyr.  For at ordbanken skal bli et godt verktøy, så må det fylles på med nye ord, og noen ganger […]

Ny ordbank snart ferdig

Ridderne har jobbet med ordbanken i flere omganger.  Arbeidet startet i 2012 når nærmere 1500 ord som er viktige for at utviklingshemmede i større grad skal kunne kunne forstå og i neste omgang benytte sine rettigheter.  Ordene ble forklart på en lett lest og tilgjengelig måte.  Dette arbeidet resulterte i at Bufdir i oktober 2013 kunne […]

Statsstøtte til ordbank for utviklingshemmede

Ridderne søkte om støtte til å videreutvikle arbeidet med ordbanken og fikk tildelt midler for inneværende år. Her kan du lese hva NFU og FO skriver om ordbanken. Tilskuddet er gitt gjenom Barne- likestillings og inkluderingsdepartementets tilskuddsordning til bedre levekår og livskvalitet for personer med nedsatt funksjonsevne.  Tilskuddsordningen trådte i kraft fra 2013 og administreres av Barne- ungdoms og […]