Deltagelse og medbestemmelse for ALLE

I denne filmen fra Statped møter du Herman som viser hvordan man kan legge til rette for mestring og styring i eget liv. Filmen viser hvordan Herman bruker brytere, enkle talemaskiner, Snapchat og verktøyet «Book Creator» i hverdag og hva dette betyr for han og omgivelsene. Dette er en av de bedre eksemplene jeg har sett […]

Velferdsteknologi i praksis

I en boligblokk på Emma Hjorth rett utenfor Sandvika har Bærum kommune innredet en leilighet fullstappet med velferdsteknologi som mennesker med utviklingshemming kan ha glede av.  Stedet kalles Emma MeDLiv og har mestring, deltagelse og livskvalitet i fokus.  Brukerrådet på området Emma Hjorth og Bærum arbeidssenter har bidratt til å gjøre leiligheten til noe helt […]

Guide til velferdsteknologi

Socialt Udviklingscenter SUS i Danmark har siden 2006 jobbet med velferdsteknologi og har nå laget en IT-bank hvor du kan finne ny teknologi, anmelde teknologi eller legge til teknologi. I IT-banken kan du bruke ulike filter for å begrense søket ditt og dermed få raskere resultater.  Det er også mulig å kombinere søk, som for […]

Smarte helsetjenester i trygge boliger

Standard Norge har laget en rapport om veldferdsteknologi og boliger på oppdrag fra Husbanken.  Rapporten er på 114 sider og bygger på en kartlegging og vurdering av ulike teknologiske løsninger på området.  Det er også foretatt en spørreundersøkelse blandt folk som jobber aktuell velferdsteknologi.  Rapporten tar også opp spørsmålet om standarder på området.  Rapporten kan lastes ned […]

«Jeg kan» – spennende prosjekt i Ålesund

Prosjektet «Jeg kan-forskning» er særlig opptatt av å forske på hvordan velferdsteknologien påvirker samhandlingen mellom brukerne og ansatte, men også i forhold til andre.  I prosjektet ”Jeg kan!” skjer det en utvikling av tjenestene, en tjenesteinnovasjon. Det er i hovedsak disse prosessene og erfaringene som forskningsprosjektet skal undersøke, sier Karl Elling Ellingsen, forskningsleder for prosjektet.  Prosjektet […]

Bruk av Sosial IT

Socialt Udviklingscenter (SUS) i Danmark har siden 2006 jobbet med området Sosial IT. De har som visjon at alle mennesker skal ha tilgjengelighet til ny teknologi og mulighet for å delta aktivt i samfunnet. På Knumtappen dagsenter bruker de nettbrett som hjelpemiddel til å fortelle livshistorier. Ved hjelp av et nettbrett kan de enkelt legge inn […]

Eksempler på velferdsteknologi

SenseMother er en teknisk løsning som kan holde orden på om ulike oppgaver er gjennomført, temperatur eller mosjonsvarsler. Ved hjelp av små sensorer, som plasseres rundt i hjemmet, på gjenstander, puttes i lommen eller plasseres andre steder, kan SenseMother følge med og minne en på ting en har glemt. Med i løsningen er også apper for iOS (Apple) […]

Lær å bruke iphone og ipad

På denne nettsiden kan du lære å bruke iPhone ved hjelp av film.   Det er også filmer som viser iPhone som en hjelp i hverdagen,  Filmene er først og fremst laget for mennesker med utviklingshemning, men filmene kan også være nyttige for mange andre. Det er laget veilederhefte for de som skal hjelpe andre i å […]

SOR konferanse om velferdsteknologi

Mandag 27. og tirsdag 28. oktober arrangerer stiftelsen SOR en konferanse i Oslo som heter: «Mulighetenes verden – bedre livskvalitet med velferdsteknologi».  Det er fortsatt noen plasser igjen.  Gjennom denne konferansen ønsker SOR å sette fokus på hvordan nyere velferdsteknologi kan bedre hverdagen for utviklingshemmede.  SOR sitt utgangspunkt er å vise hvordan utviklingshemmede kan dra nytte av ny […]