E-læring om personlig hygiene

Karde AS har utviklet et nettsted om personlig hygiene spesielt tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming.  Vi har ennå ikke testet det i praksis, men førsteinntrykket er meget bra! Siden tar for seg områder som vask av hender, kropp, tannpuss, hår stell, rene klær, måltider, sminke, barbering (mann/kvinne), negl stell og intimhygiene (mann/kvinne). Til hvert av områdene […]

Det er fortsatt plasser igjen

«Dette var et bra og spennende program» har folk sagt om Mestringsteknologi-konferansene som vi skal ha i Asker kulturhus 23. og 24. januar.  Vi trenger helt klart mer kunnskap om de ulike løsningene som finnes!  Denne konferansene er laget for folk med og uten kompetanse på området, så her er det noe for alle. På […]

8 småfilmer om viktige temaer

NAKU har laget en serie med 8 videoer som handler om selvbestemmelse, samtykkekompetanse og beslutningsstøtte. I åtte filmer som er tenkt å kunne brukes som utgangspunkt for diskusjon i personalgrupper og for pårørende og verger, diskuteres de over nevnte temaene. Filmene er ikke tekstet og dessverre ikke laget for mennesker med utviklingshemming. Først kommer en liten […]

Vil du lære mer om velferdsteknologi?

I slutten av januar, nemlig torsdag 23. og fredag 24. får du muligheten på to dager til å bli kjent med bredden av det som finnes av mestringsteknologi for mennesker med utviklingshemming.  I tillegg til foredrag og brukerhistorier, kan ta og føle på teknologien på fagtorget, hvor det stilles ut alt fra dagsplansystemer til vr-teknologi […]

Dette bør du se!

Mennesker med utviklingshemming er stor sett fraværende på TV-skjermen, men den siste tiden har det vært to programmer som du MÅ se hvis du ikke allerede har sett de. Den ene første filmen er med reporterne Mats og Erling som dekker Special Olympics i Abu Dhabi i mars 2019.  Sendingen på NRK har fått navnet Verdens vakreste […]

Hva er demens? Lettlest og tilgjengelig

Endelig en nettside om demens som er tilrettelagt for utviklingshemmede.  Hva er demens? er tilpasset personer med utviklingshemning og presenterer fakta og kunnskap ved bruk av tekst, bilder, animasjon og tale. Tekstene er skrevet på et lettfattelig språk og avsluttes med en quiz som oppsummerer innholdet. Hva er demens? kan leses på egenhånd, eller sammen med […]

Hvordan stilles diagnosene og hvem gjør det?

Helsedirektoratet ga nylig ut en rapport om utredning og diagnostisering av utviklingshemming på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Bakgrunnen for dette arbeidet er den såkalte Tolga-saken høsten 2018. – Vår kartlegging tyder på at det er variasjon i de lokale rutinene og potensial for ulik praksis, sier avdelingsdirektør Helga Katharina Haug på direktoratets egne hjemmesider. […]

Tilsynsrapport om tvang og makt fra LDO

I denne viktige rapporten fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) som kom rett før sommerferien, får vi følge 32 vedtak om tvang og makt etter hol kap. 9 fra Fylkesmannen i Hedmark.  Rapporten tar for seg det rettslige grunnlaget for tiltak med tvang og makt, beskriver selve tiltakene og brukerens egen medvirkning.  Den beskriver også deler […]

Mestringsteknologikonferansen 2020

Tenker du at utviklingen på området velferdsteknologi kan bidra til at mennesker med utviklingshemming kan få økt selvbestemmelse, mer brukermedvirkning og kanskje en stemme! Ønsker du å finne mer ut av hva som finnes og høre brukernes egne erfaringer, få tid til å prøve ut teknologien og ikke minst snakke med de som står bak. […]