Stortingsmelding om innføring av CRPD

Stortingsmeldingen som handler om å innføre CRPD i Norge er nå endelig lansert. Den ble fremlagt fredag 04.november. Den finner man her: Meld. sSt. 8, Menneskerettar for personer med utviklingshemmimg

Test2

Dette er en test som jeg har kalt test 2 Denne er fin, sjekk vedlegget

Er du opptatt av mestrings- og velferdsteknologi for mennesker med utviklingshemming?

Ridderne har opprettet en gruppe på Facebook for alle som er opptatt av eller ønsker å bli kjent med bruk av mestringsteknologi og velferdsteknologi for mennesker med utviklingshemming. Gruppen heter Mtekforalle og har i løpet av 4 uker fått over 300 medlemmer og ble startet i forbindelse med gjennomføringen av konferansen Mtekforalle i Asker i slutten […]

Nyttig side for «sjelden-kunnskap»

Nasjonal kompetansetjeneste for sjelden diagnoser har laget den fine siden hvor du kan finne «sjelden-kunnskap» om diagnoser som ikke så mange har.  For at en diagnose skal kalles sjelden, så må færre enn 1 av 2 000 personer ha diagnosen.  På denne siden finner du beskrivelser, videoer og annet læringsmateriell om 142 forskjellige sjeldne diagnoser. […]

E-læring om personlig hygiene

Karde AS har utviklet et nettsted om personlig hygiene spesielt tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming.  Vi har ennå ikke testet det i praksis, men førsteinntrykket er meget bra! Siden tar for seg områder som vask av hender, kropp, tannpuss, hår stell, rene klær, måltider, sminke, barbering (mann/kvinne), negl stell og intimhygiene (mann/kvinne). Til hvert av områdene […]

Det er fortsatt plasser igjen

«Dette var et bra og spennende program» har folk sagt om Mestringsteknologi-konferansene som vi skal ha i Asker kulturhus 23. og 24. januar.  Vi trenger helt klart mer kunnskap om de ulike løsningene som finnes!  Denne konferansene er laget for folk med og uten kompetanse på området, så her er det noe for alle. På […]

Fokus på personer med utviklingshemming/autisme med psykiske lidelse

Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse (NKUP) er etablert for å bygge opp og spre kunnskap og erfaring om utredning og behandling av mennesker med utviklingshemning/autisme og samtidig psykisk lidelse. Det er et stort behov for mer kunnskap på dette viktige området og endelig er det en samlet nasjonal satsing.  På sidene til NKUP finner […]

8 småfilmer om viktige temaer

NAKU har laget en serie med 8 videoer som handler om selvbestemmelse, samtykkekompetanse og beslutningsstøtte. I åtte filmer som er tenkt å kunne brukes som utgangspunkt for diskusjon i personalgrupper og for pårørende og verger, diskuteres de over nevnte temaene. Filmene er ikke tekstet og dessverre ikke laget for mennesker med utviklingshemming. Først kommer en liten […]

Vil du lære mer om velferdsteknologi?

I slutten av januar, nemlig torsdag 23. og fredag 24. får du muligheten på to dager til å bli kjent med bredden av det som finnes av mestringsteknologi for mennesker med utviklingshemming.  I tillegg til foredrag og brukerhistorier, kan ta og føle på teknologien på fagtorget, hvor det stilles ut alt fra dagsplansystemer til vr-teknologi […]