Rapport om overgrep mot utviklingshemmede

Sumo-prosjektet har gitt ut en rapport om hvordan varsler og følger opp utviklingshemmede som har blitt vold og overgrep. SUMO står for Sikring av Utviklingshemmede Mot Overgrep og er foreløpig et prosjekt på ”tegnebrettet”. Gjennom hele 2012 – og starten av 2013 – har fire ansatte i voksenhabiliteringstjenestene i Oslo, Hedmark, Helse Førde og Helse […]

Et viktig nettsted: tilgjengelighet.no

Rogaland fylkeskommune er ett av åtte pilotfylker innen arbeidet med universell utforming. Et av grepene fylkeskommunen gjør for et tilgjengelig Rogaland er å satse på nettportalen www.tilgjengelighet.no Portalen dekker så langt Rogaland og Hordaland og er enkel å bruke.  Den har også en engelsk versjon, med tanke på reiselivet. Portalen har som mål å være […]

Kommunikasjon for alle

Utdanningsdirektoratet har nylig laget en meget oversiktlig og gjennomarbeidet nettveileder for dere som jobber med personer som har behov for en eller annen form for tilrettelagt kommunikasjon også kalt ASK (Alternativ og supplerende kommunikasjon). Mange mennesker med utviklingshemming kan ha stor glede av dette, ikke minst for å understøtte allerede eksisterende tale. Veilederen henvender seg til skolen, men er minst like viktig […]

Bufdir inviterer til fagmøte 19. september

Mandag 19. september 2016 fra kl. 10.00 til kl. 13.00 inviterer Bufdir til fagmøte og lanserer rapporten «Tjenestetilbudet til familier som har barn med nedsatt funksjonsevne». Rapporten er skrevet av NOVA på oppdrag fra Bufdir, og er basert på en kunnskapsgjennomgang og intervjuer av et utvalg av foreldre om deres erfaringer i møte med tjenesteapparatet. […]

Skattejakt i hele verden

For mange er geocaching en ukjent verden.  Ridderne har erfaring med at dette er en aktivitet du bør prøve. Denne veilederen gjør det lettere å komme i gang med det som kan kalles verdens største skattejakt. Geocaching handler nemlig om å komme seg opp av sofaen og ut i verden for å finne skjulte skatter. […]

Oppdatert rundskriv

I nyhetsbrevet for mai 2015 skrev vi om det nye rundskrivet til pasient- og brukerrettighetsloven. Nå har det kommet et revidert og oppdatert rundskriv. I mai 2016 ble rundskrivet publisert på nytt – nå også med kommentarene til kapittel 2. I tillegg er det foretatt noen oppdateringer og presiseringer. Rundskrivet er ajour pr. 1. mai […]

Fungerer det?

Senter for omsorgsforskning har på oppdrag fra Helsedirektoratet utgitt en rapport om hverdagsrehabilitering. Det er for første gang foretatt en undersøkelse om hverdagsrehabilitering er en rehabiliteringsform som egner seg for personer med utviklingshemming. Rapporten konkluderer med at hverdagsrehabilitering er nyttig for utviklingshemmede. Det er rapportert forbedring i utførelse av- og tilfredshet med daglige aktiviteter og […]

Eldre utviklingshemmede sjeldnere på sykehus

Eldre mennesker blir oftere lagt inn på sykehus enn yngre. Imidlertid tyder den første studien i sitt slag i Norge på at dette ikke gjelder for eldre personer med utviklingshemning. –Vi undret oss hvorfor vi fant så få sykehusinnleggelser blant eldre personer med utviklingshemning, sier fagkonsulent Stine Skorpen i UA. Det kan være at det […]

Utviklingshemmede i fengsel

NRK har de siste dagene hatt flere artikler og reportasjer om utviklingshemmede i norske fengsel og hvilke soningsforhold de lever under. Ola Flyum fra NRK har hatt ansvaret for dette arbeidet og den siste artikkelen handler om eks-torpedo Tony du finner lenker til flere artikler i saken eller samlet her. NAKU har også et eget område i […]